Poliklinika ZDRAVLJE

Poliklinika ZDRAVLJE – Bački Petrovac zapošljava veći broj saradnika specijalista, i to iz oblasti radiologije, kardiologije, ginekologije, pulmologije, gastroenterologije, neuropsihijatrije a u okviru zgrade se nalazi i laboratorija.

Doktori specijalisti

Poliklinika ZDRAVLJE – Bački Petrovac zapošljava veći broj saradnika specijalista, i to iz oblasti radiologije, kardiologije, ginekologije, pulmologije, gastroenterologije, neuropsihijatrije a u okviru zgrade se nalazi i laboratorija.
 • dr. Zlatica Bubalo – Internista Kardiolog

 • dr. Lorand  Sakalaš – Neurolog

 • dr. Maša  Zelenović – Psihijatar

 • dr. Dragan  Nalčić – Pneumoftiziolog

 • dr. Ljiljana Trifunović – Ginekolog Akušer

 • dr. Tanja Janković – Reumatolog

 • dr. Vesna Mićunović – Nefrolog

 • dr. Violeta Josipović – Gastroenterolog

 • dr. Filipov – Hemostaziolog

 • Mr. dr. Štefan Vindiš – Radiolog

 • Prof. dr. Mira Govorčin – Radiolog

 • Prof. dr Jadranka Dejanović – Internista Kardiolog

 • Prim dr. Nikol Novta – Ginekolog Onkolog