Poliklinika ZDRAVLJE

Poliklinika ZDRAVLJE – Bački Petrovac zapošljava veći broj saradnika specijalista, i to iz oblasti radiologije, kardiologije, ginekologije, pulmologije, gastroenterologije, neuropsihijatrije a u okviru zgrade se nalazi i laboratorija.

Doktori specijalisti

Poliklinika ZDRAVLJE – Bački Petrovac zapošljava veći broj saradnika specijalista, i to iz oblasti radiologije, kardiologije, ginekologije, pulmologije, gastroenterologije, neuropsihijatrije a u okviru zgrade se nalazi i laboratorija.
  • dr. M. Balaban – neurolog

  • dr. L. sakalaš – neurolog

  • dr. N. Zelenović – psihijatar

  • dr. S. Nalčić – pneumoftiziolog

  • dr. Ž.Krnetić – gastroenterologo

  • dr. P. Filipov – internista – hemostazeolog

  • dr. Štefan Vindiš – radiolog

  • dr. Jaroslava Vindiš – radiolog