Poliklinika ZDRAVLJE

Poliklinika ZDRAVLJE – Bački Petrovac zapošljava veći broj saradnika specijalista, i to iz oblasti radiologije, kardiologije, ginekologije, pulmologije, gastroenterologije, neuropsihijatrije a u okviru zgrade se nalazi i laboratorija.

Doktori specijalisti

Poliklinika ZDRAVLJE – Bački Petrovac zapošljava veći broj saradnika specijalista, i to iz oblasti radiologije, kardiologije, ginekologije, pulmologije, gastroenterologije, neuropsihijatrije a u okviru zgrade se nalazi i laboratorija.

PROF. JADRANKA DEJANOVIĆ- internista kardiolog

DR. ZLATICA BUBALO – internista kardiolog

DR. STEVAN KEČA – internista kardiolog

DR. SANTA DEBELJAČKI – radiolog

PROF. MIRA GOVORČIN – radiolog

DR. LJILJANA TRIFUNOVIĆ- ginekolog akušer

DR. DRAGAN NALČIĆ- internista pneumoftiziolog (pulmolog)

DR. MAŠA ZELENOVIĆ- psihijatar

DR. VIOLETA JOSIPOVIĆ- internista gastroenterolog

DR. LORAND SAKALAŠ – neurolog

DR. SLAĐANA PEJAKOVIĆ- internista endokrinolog

PRIM.DR. TANJA JANKOVIĆ- reumatolog

DR. VLADIMIR MANOJLOVIĆ- vaskularni hirurg

DR. PREDRAG FILIPOV – internista hemostazeolog

DR. VESNA MIĆUNOVIĆ- internista nefrolog